Om Kraftaverk

Till oss kommer män i åldern 18-55 år med placeringar som SoL, LVM, KVA men också via arbetsgivare eller på eget eller anhörigs initiativ. Kraftaverk har 15 platser. Klienterna arbetar i små grupper som skapar familjär stämning och nära samarbete.

Boende och aktiviteter

Klienterna bor i eget rum med handfat men delar dusch och toalett. Maten lagas av klienterna med hjälp av personal. Trevligt läge i Gagnefs Kyrkby där det nödvändigaste i form av affärer finns. Vi gör också stadsresor till bl a Falun, Borlänge, Mora och i samband med AA-/NA-möten tre gånger i veckan.

Det ligger en skola bredvid där vi lånar gymnastiksalen, normalt en gång i veckan, och spelar innebandy, basket, inomhusfotboll samt har annan träning t ex redskaps- eller statisk träning. Vi har också yoga med professionell ledare på veckoschemat. Träningslokal finns i källaren för egen träning. Till helgen planerar vi gemensamt med klienterna en aktivitet, t ex besök på badhus.

Goda kommunikationer

Kraftaverk ligger i utkanten av Gagnefs Kyrkby med buss utanför dörren och 10 minuter till tågstationen och därifrån goda kommunikationer till Borlänge, Falun, Uppsala, Stockholm, Gävle mm.

Regler

Alla klienter skriver på ett kontrakt om regler vid ankomst. Gemensam tv och klientdator finns. Datorn används för att kunna utföra ärenden och för att kunna hålla god kontakt med familj och vänner. Drogkontroller görs regelbundet.

Kraftaverk – HVBhem i Gagnef, Dalarna

Personal

Verksamheten leds av verksamhetschef Daniel Belsby och föreståndare Johannes Eriksson. Daniel har mer än 20 års erfarenhet av missbruksvård, både i offentlig och privat regi. Daniel är utbildad i KBT.  Johannes har nästan 20 års erfarenhet som psykolog, med 15 års erfarenhet som VD, koncern-VD och styrelsemedlem från privat vårdsektor.

I personalgruppen om cirka nio personer finns bland annat följande kompetenser:

  • Behandlingsassistenter
  • Alkohol- och drogterapeuter
  • Leg. sjuksköterska med psykiatri- och distriktsköterskekompetens
  • Leg. läkare, specialist i psykiatri
  • Utredningsteam omfattande leg. läkare, specialist i psykiatri med utredningsansvar tillsammans med leg. psykolog och arbetsterapeut
  • Präst
  • Socialpedagog och familjeterapeut
  • En konsultläkare har medicinsk beredskap.

Behandlingar

Dagtid behandlingsgrupper förmiddag och eftermiddag, ofta i små grupper. Därutöver mycket individuellt behandlingsarbete med stöd av personal och KBT-baserade individuella samtal. Programmet är mindre akademiskt/skolmässigt än traditionell 12-steg. För att stimulera klienterna till att ändra tankar och beteenden väljer vi ofta flera och kompletterande arbetssätt och metoder som t ex KBT eller MI.

Etisk rådgivning kompletteras bl a med präst som kommer för gruppsamtal varannan vecka och vid behov för individuella samtal.

KBT steg 1

Vi har en KBT-terapeut som varje vecka har individuella samtal med varje klient.

MI

MI är ett synsätt som tillämpas och behandlingspersonalen utbildas i MI.

AA-/NA-möten

AA-/NA-möten är en viktig del i 12-stegsbehandlingen och normalt går klienterna på tre möten i veckan.

Rutin och struktur

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag. Klienterna utför sysslor som matlagning i lag, städning, hantera ekonomi mm.

Medicinering och sjukvårdskompetens, NADA

Vi kan ta emot klienter med medicinering under ansvarig läkare. Konsultläkare, specialist i psykiatri, besöker verksamheten regelbundet och vi har en ansvarig sjuksköterska.

Flera i personalen kan ge öronakupunktur enligt NADA-­modellen, vilket är en hjälp för många mot abstinens och postakut abstinens.

Kraftaverk – HVBhem i Gagnef, Dalarna