Om Kraftaverk

Till oss kommer män i åldern 21-65 år med missbruksproblematik, oftast också med samsjuklighet/ psykosociala och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

Placeringar sker genom SoL, LVM, ÖPT, ÖRV men också via arbetsgivare eller på eget eller anhörigas initiativ. Kraftaverk har 22 platser och vi har en familjär stämning och vår målsättning är ett nära samarbete med klient, remittent och andra som ingår i klientens nätverk.

Genom vår avgiftningsenhet Sobera (ligger i Nora) kan vi även ta emot klienter som är icke avgiftade, eller behöver en förlängd nedtrappning vid tex omfattande benzodiasepin- eller alkoholmissbruk.

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan för att det ska bli så bra som möjligt för våra mest utsatta klienter.

Boende, mat och aktiviteter

Kraftaverk ligger vackert beläget i Gagnefs kyrkby nära Österdalälven. Vi har tillgång till badsjö precis bredvid huset där du kan bada eller åka skridskor. Vi har fina promenad stråk samt närhet till natur.

Klienterna bor i egna rum och platserna är fördelade över de fyra våningsplanen i fastigheten. Det finns tillgång till gemensamt allrum/matsal, två TV-rum (ett med tv-spel), pingisrum samt ett fullutrustat gym. Vi har även en lugn oas med massagefotölj med 22 olika program, ljusterapi, taktila hjälpmedel om man behöver dra sig undan. Vi har musikutrustning för de som har intresse av det, och lokal att låna om man vill spela tillsammans. Vi har även lånedator att använda vid behov.

Huset har även tillgång till sex utslussninrgsrum, med egen ingång, tv-apparater samt egna badrum. Där kan du hamna i slutfasen av din behandling eller om du av speciella anledningar inte kan bo inne i huset. Detta görs upp innan placering om särskilda skäl förekommer. Här kan vi även ta emot husdjur.


Maten tillagas av vår husmor från grunden, och kosten är varierad och i den mån det går även närproducerad. Vi tar hänsyn till allergier och specialkost och fullvärdiga alternativ ordnas.

Vi strävar efter att erbjuda olika aktiviteter för våra klienter och vi jobbar mycket med friskvård/hälsa. På helgen så planerar vi alltid en aktivitet utanför boendet t.ex. frilufts besök, bio, bowling, simning, padel m.m. Syftet med detta är också för att träna klienterna på det sociala sammanhanget utanför behandlingshemmet.

Vi planerar in ”större” säsongbetonad aktivitet exempelvis slalom, go-cart, paintball.

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag även efter behandlingstiden.

Vi arbetar miljö terapeutiskt vilket innebär att vi som en del av behandlingsprogrammet arbetar i team runt vardagliga göromål som t.ex. städ, köket och husets skötsel i syfte att öka tryggheten i vardagen och skapa möjlighet till personlig utveckling.

Goda kommunikationer

Kraftaverk ligger i Gagnefs Kyrkby med buss utanför dörren och 10 minuter till tågstationen och därifrån goda kommunikationer till Borlänge, Falun, Uppsala, Stockholm, Gävle mm. Vi tar emot klienter från hela landet, och vi har även möjlighet att hämta klienten på dennes hemort.

Behandlingen

All vår vård är evidensbaserad och vi följer nationella riktlinjer. Grundstommen i vår behandling utgår utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) både avseende när det gäller gruppbehandling och individuell behandling. Förutom KBT så erbjuder vi: återfallsprevention, kriminalitetsgrupp, och anknytning/trauma.

Vi jobbar också med stress och sömn-grupper 1 gång per vecka.

Vi har även möjlighet att arbeta med viss del 12-steg med de klienter som önskar detta. Det sker då genom enskilt stegarbete och genom att vi åker på frivilliga AA/NA/CA-möten 5 gånger i veckan.

I behandlingen erbjuds enskilda motiverande samtal. Det går att komplettera med ytterligare enskilda samtal/fördjupad behandling med KBT-terapeut om placerande enhet ser behov av detta samt om klienten har stort vårdbehov eller exempelvis behov av traumabearbetning. (Detta medför en extra kostnad, kontakta Kraftaverk för att veta mer).

Varje klient tilldelas också en kontaktperson som följer klienten genom vårdtiden. Kontaktpersonerna är utbildade i MI och har avsatt tid för motiverade samtal med sin klient varje vecka.

Vi arbetar också miljö terapeutiskt vilket innebär att vi som en del av behandlingsprogrammet arbetar i team runt vardagliga göromål som t.ex. städ, köket och husets skötsel i syfte att öka tryggheten i vardagen och skapa möjlighet till personlig utveckling. Fysiska aktiviteter ingår i form av enklare vardags träning som dagliga promenader, simning 1g/v, padel samt gym.

Bemanning

Varje vardag har vi förutom 2 behandlings pedagoger i tjänst, även sjuksköterska och tre KBT-terapeuter & verksamhetschef på plats, dvs så har vi en hög personaltäthet. Det är alltid minst 2 personal i tjänst, dygnet runt. All tillsvidareanställd personal har utbildning inom området missbruk/psykiatri och vi har en mångfald av kompetenser på Kraftaverk. Personalen får handledning 1gång per månad.

Verksamhetschef och föreståndare för verksamheten är Jörgen Andersson.

Personalgruppen på Kraftaverk består av bl.a.:

  • Behandlingspedagoger
  • Undersköterska med psykiatri kompetens
  • Alkohol- och drogterapeut/12-stegs terapeut
  • KBT-steg 1 terapeuter
  • Leg. sjuksköterska med psykiatri kompetens- samt utbildad inom KBT-steg 1.
  • Leg. läkare, specialist i psykiatri som besöker oss regelbundet
  • Socialpedagog
  • Nadaterapeut och massageterapeut
  • Externt inhyrd handledare (psykoterapeut) som regelbundet ger personalen handledning
  • Utredningsteam som vi hyr in vid behov och efterfrågan från remittent; Omfattande leg. läkare, specialist i psykiatri med utredningsansvar tillsammans med leg. psykolog och arbetsterapeut

Medicinering och sjukvårdskompetens, NADA

Vi kan ta emot klienter med medicinering.

Frank, vår konsultläkare (specialist i psykiatri) besöker verksamheten regelbundet för att följa upp eventuell medicinering. Du kan efter en tid hos oss även påbörja (pausad) medicinsk behandling för din ADHD.
Några av våra behandlingspedagoger är utbildade i NADA-modellen och kan ge öron akupunktur, vilket är en hjälp för många mot stress, abstinens och post-akut abstinens.

Kraftaverk – HVBhem i Gagnef, Dalarna