Om Kraftaverk

Till oss kommer män i åldern 21-65 år med missbruksproblematik eventuellt med samtidiga psykosociala och/eller neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ångest, depression, bipolär sjukdom. Placeringar sker genom SoL, LVM, KVA men också via arbetsgivare eller på eget eller anhörigas initiativ. Kraftaverk har 19 platser där klienterna arbetar i små grupper som skapar familjär stämning och nära samarbete.

Boende och aktiviteter

Kraftaverk ligger vackert beläget i Gagnefs kyrkby nära Österdalälven. Klienterna bor i egna rum och platserna är fördelade på de tre våningarna i fastigheten. Det finns tillgång till två gemensamma TV-rum, ett biorum samt ett datarum. Hos oss får klienterna ha sin egen dator, mobil, surfplatta med tillgång till Wifi.
Huset har även tillgång till fyra utslussningslägenheter.
Maten tillagas från grunden bestående av svenska råvaror och närproducerat av vår egna husmor.

Vi strävar efter att erbjuda olika aktiviteter för våra klienter. Bl.a. finns tillgång till yoga och mindfullness med professionell instruktör. Träningslokal finns på våning 2 för egen träning. Till helgen planerar vi en aktivitet gemensamt med klienterna, t.ex. friluftsbesök så som till Njupeskär, Styckforsen, Springkällan i Rättvik. Andra fritidsaktiviteter som uppskattas bland klienterna kan vara gocart, paintboll m.m.

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag.

Goda kommunikationer

Kraftaverk ligger i Gagnefs Kyrkby med buss utanför dörren och 10 minuter till tågstationen och därifrån goda kommunikationer till Borlänge, Falun, Uppsala, Stockholm, Gävle mm.

Behandlingar

Klienterna följer ett veckoschema som innehåller gruppverksamhet förmiddagar och eftermiddagar måndag till fredag.
Varje klient erbjuds ett enskilt KBT-samtal med vår KBT-steg 1 terapeut per vecka. Vi använder oss av 12-stegsmetoden där klienterna jobbar i enskilt stegarbete och besöker AA/NA möten en till två gånger i veckan.
Varje klient tilldelas en kontaktperson som följer klienten genom vårdtiden. Kontaktpersonerna är utbildade i MI och är klienterna behjälpliga i frågor kring nätverk, bostad, ekonomi m.m.

Etisk rådgivning kompletteras bl.a. med präst som genomför gruppsamtal en gång per månad och vid behov för individuella samtal.

Personal

Verksamheten leds idag av verksamhetschef Victoria Olsson som har många års erfarenhet inom området samt diplomerad 12-stegs drogterapeut och KBT-steg 1 terapeut.
Föreståndare för verksamheten är Johannes Eriksson, VD och leg. psykolog.

Personalgruppen på Kraftaverk består av bl.a.

  • Behandlingspedagoger
  • Alkohol- och drogterapeuter
  • Leg. sjuksköterska med psykiatri- och distriktsköterskekompetens
  • Leg. läkare, specialist i psykiatri
  • Utredningsteam omfattande leg. läkare, specialist i psykiatri med utredningsansvar tillsammans med leg. psykolog och arbetsterapeut
  • Präst
  • Socialpedagog och familjeterapeut
  • En konsultläkare har medicinsk beredskap

Medicinering och sjukvårdskompetens, NADA

Vi kan ta emot klienter med medicinering under ansvarig läkare. Konsultläkare, specialist i psykiatri, besöker verksamheten regelbundet och vi har en ansvarig sjuksköterska.

Flera i personalen kan ge öronakupunktur enligt NADA-­modellen, vilket är en hjälp för många mot abstinens och postakut abstinens.

Kraftaverk – HVBhem i Gagnef, Dalarna