Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Kraftaverk

Mindre HVB-hem med familjär miljö på landet, i Dalarna
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Kraftaverk

Till oss kommer män i åldern 21-65 år med missbruksproblematik, oftast med samsjuklighet/ psykosociala och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Placeringar sker genom SoL, LVM, ÖPT/ÖRV, kriminalvård men också via arbetsgivare eller på eget/eller anhörigas initiativ.

Vi arbetar evidensbaserat och utifrån nationella riktlinjer. Stommen i vår behandling är KBT (kognitiv beteendeterapi), återfallsprevention, MI samt varsam 12-stegs behandling. Vi jobbar främst med gruppbehandling/processer och enskilt arbete med egna uppgifter kopplat till behandlingen. Möjlighet till enskilda samtal finns 1 g/vecka.

Vi jobbar för att varje klient ska vara engagerad i sin behandling, och vi utgår från varje klient individuella behov. Vår målsättning är ett nära samarbete med klient, remittent och andra som ingår i klientens nätverk.

 

Galleri

Så här kan en dag se ut

Läs det senaste

Aktuellt

Här kan du följa de senaste nyheterna inom vår koncern, Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.

Följ oss på Instagram: stockrosenvardochomsorg