Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Kraftaverk

Liten familjär miljö och små grupper
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk har sedan ett antal år specialiserat sig på män med missbruk, ibland med samtidiga psykosociala eller neuropsykiatriska funktionshinder t.ex. ADHD, ADD. Tankesättet och grunden är varsam 12-stegsbehandling. Behandlingsarbetet bedrivs med individfokus och med mycket personalstöd. KBT-baserade individuella samtal.

Kraftaverk ligger i Gagnef i Dalarna med buss utanför dörren till bl.a. Falun och Borlänge, därifrån lätt att ta sig vidare med tåg eller buss.

Galleri

Så här kan en dag se ut