För dig som handläggare

HVB-hemmet Kraftaverk ligger i Gagnef i Dalarna och har sedan ett antal år specialiserat sig på män med missbruk. Vården baseras på en varsam 12-stegsbehandling. Behandlingsarbetet bedrivs med individfokus, mycket personalstöd och KBT-steg 1 samtal.

Behandlingsarbete

Behandlingen baseras på en varsam 12-stegsbehandling och är individuellt anpassad till klientens kognitiva förmåga, psykiska och fysiska tillstånd samt individuella svårigheter och möjligheter. Behandlingen utgörs bl.a. av grupprocess, KBT-steg 1 samtal, stegarbete med två obligatoriska AA/NA-möte per vecka samt möjlighet till enskilda samtal med präst.

Rutiner

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag. Klienterna utför sysslor som matlagning i lag, städning, hantera ekonomi m.m. Fysiska aktiviteter ingår i form av enklare vardagsträning som dagliga promenader samt gym, idrott i närliggande gymnastikhall och yoga. Vi stöttar våra klienter att påbörja bl. a. arbetsträning, utbildning, bostadssökning och etablera en fungerande plattform.

Personal på Kraftaverk

Personalgruppen består av socialpedagog, KBT Steg 1-terapeut, behandlingspedagoger, alkohol- och drogterapeuter. Vi har läkare, specialist i psykiatri och sjuksköterska knutna till verksamheten. Vår personal har hög teoretisk kompetensnivå och lång praktisk erfarenhet av behandlingsarbete och psykosocial problematik.