För dig som handläggare

HVB-hemmet Kraftaverk ligger i Gagnef i Dalarna och har sedan ett antal år specialiserat sig på män med missbruk, ibland med samtidiga psykosociala eller neuropsykiatriska funktionshinder. Vården baseras på en varsam 12-stegsbehandling. Behandlingsarbetet bedrivs med individfokus, mycket personalstöd och KBT-baserade individuella samtal.

Behandlingsarbete

Behandlingen baseras på en varsam 12-stegsbehandling och är individuellt anpassad till klientens kognitiva förmåga, psykiska och fysiska tillstånd samt individuella svårigheter och möjligheter. Behandlingen utgörs bl. a. av grupprocess, KBT-baserade individuella samtal, möjlighet till enskilda samtal med präst, stegarbete och tre obligatoriska AA/NA-möte per vecka.

Rutiner

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag. Klienterna utför sysslor som matlagning i lag, städning, hantera ekonomi mm. Fysiska aktiviteter ingår i form av enklare vardagsträning som dagliga promenader samt gym, idrott i närliggande gymnastikhall och yoga. Stor vikt läggs vid övergång från behandlingsfas till nästa fas. Vi stöttar våra klienter att påbörja bl. a. arbetsträning, utbildning, bostadssökning och etablera en fungerande plattform.

Personal på Kraftaverk

Personalgruppen består av socialpedagog, familjeterapeut, behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeuter mm. Vi har läkare, specialist i psykiatri och sjuksköterska knutna till verksamheten. Vår personal har hög teoretisk kompetensnivå och lång praktisk erfarenhet av behandlingsarbete och psykosocial problematik. Vi använder oss av förhållningssättet MI.